W naszej ofercie sprzedażowej znajdą Państwo wapno nawozowe dla rolników oraz różnego rodzaju kruszywa, pokrótce opisane poniżej.

Kruszywa dolomitowe wykorzystywane są przede wszystkim w budownictwie (m.in. przy wyrobach betonowych, tynku) i przemyśle metalurgicznym, jednak coraz częściej stosuje się je także w celach dekoracyjnych (ceramika) oraz w produkcji nawozów mineralnych. Kruszywo powstaje w procesie tak zwanej dolomityzacji, czyli przekształcania skał wapiennych.

Wśród kruszyw hutniczych w ofercie Firmy Dawtrans znajdują się żużel wielkopiecowy oraz żużel konwertorowy. Żużel hutniczy ze względu na swoje właściwości może być wykorzystywany w budownictwie drogowym i kubaturowym.

Piasek kopalniany znajduje zastosowanie przy wyrównywaniu, zasypywaniu i zagęszczaniu wykopów, a także jako warstwa stabilizacyjna przy budowie drogi. Doskonale nadaje się on również do stosowania jako podsypka wokół rur kanalizacyjnych oraz podbudowa pod kostkę brukową.

Kolejnym produktem oferowanym przez Firmę Dawtrans jest piasek sortowany, wykorzystywany najczęściej przy produkcji kostki brukowej, betonu towarowego, posadzek i zapraw murarskich oraz prefabrykatów.

Dużym zainteresowaniem cieszy się pospółka, czyli mieszanka żwiru i piasku o charakterze sypkim. Jest to materiał naturalny, pozyskiwany bezpośrednio z wyrobiska. Pospółkę stosuje się m.in. na fundamenty, podbudowy, nasypy kolejowe i drogowe, przy remoncie dróg piaskowo-żwirowych, polnych i leśnych oraz wymianie gruntu.

kruszywa dawtrans

 

 

DAWTRANS 2017